Կարգավորող փաստաթղթեր

Իր գործունեությունը կանոնակարգելու և, գործընկերների ու հասարակության համար, ավելի հասկանալի ու թափանցիկ լինելու համար «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» ՀԿ-ն մշակել և ընդունել է հետևայլ կարգավորող փաստաթղթերը.
Comments