ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Հարգելի այցելու, այստեղ Դուք հնարավորություն ունեք ծանոթանալ «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» հասարակական կազմակերպության կողմից պատրաստված հոդվածներին, ինչպես նաև ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտի ու մեր կազմակերպության վերաբերյալ լրատվամիջոցների հրապարակումներին: 
Մեթադոնային փոխարինող բուժումը դրական է ազդում անհատի բարօրության, հանրային առողջապահության և հանցագործությունների դեմ պայքարի վրա:

2009 թվականին մեկնարկած մեթադոնային փոխարինող բուժման ծրագրի կատարողականի գնահատման զեկույցին հնարավոր է ծանոթանալ հետևյալ հղումներով.